C C C C A+ A A- X

Новини

Проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“

15 юли 2020

Проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ Висшият съдебен съвет е партньор на Министерство на правосъдието по проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ - изпълняван по ОПДУ и има за цел да популяризира използването на средствата на медиацията и възможностите на разработеният по проекта електронен портал. По проекта са разработени четири видеоклипа.Три от клиповете съдържат информация с указания за ползване функционалностите на разработения по проекта централизиран електронен портал, насочена към всяка от целевите групи (граждани, медиатори, обучителни организации). Четвъртият клип има за цел да популяризира медиацията като цяло. Линкът към видеоклиповете е следния: https://mediation.mjs.bg/Informations/docsInfo

Обръщение на Окръжен съд - Монтана към гражданите във връзка с поетапното възстановяване дейността на съдилищата и провеждането на открити съдебни заседания в извънредна обстановка

15 май 2020

Уважаеми граждани, От 14 май т.г. започна възстановяването на нормалната дейност на съдилищата в Република България след обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение, преустановеното разглеждане в открити съдебни заседания на наказателни, граждански и търговски дела и спрения достъп на посетители в съдебните сгради. Окръжен съд – Монтана поетапно възобновява разглеждането на дела в открити съдебни заседания. С оглед на обявената от 14 май извънредна противоепидемична обстановка и продължаващите мерки за ограничаване на застрашаващото здравето и живота заболяване COVID-19, както и в изпълнение на приетите от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, със заповед № 68 от 13 май 2020 г. на Административния ръководител, Председател на Окръжен съд – Монтана г-жа Милена Бранкова в Съдебната палата - Монтана са въведени правила за посещения на граждани, с които може да се запознаете на интернет страницата на Окръжен съд – Монтана. / https://montana-os.justice.bg/bg / Уважаеми граждани, въведените правила и мерките за допуск в съдебните сгради, провеждане на открити съдебни заседания и осъществяване на административно-правни услуги целят както възстановяване на нормалната дейност на съдилищата в района, така и опазването на здравето и живота на служителите, страните по делата, на всички нас. Борбата с опасния вирус продължава и спазването на въведените ограничения е в полза на цялото общество и най-вече на най-уязвимите групи в него – възрастните хора и хората с хронични заболявания. Затова ви призоваваме стриктно да спазвате обявените противоепидемични мерки, но най-вече да проявите разбиране и търпение при посещенията си в Съдебната палата в Монтана и съдебните сгради в района. Поради натрупването на дела през изминалите два месеца на извънредно положение, въведените ограничения и намаления брой служители, извършването на административни услуги, както и провежданите съдебни заседания ще протичат по-бавно, но това е само първа стъпка към поетапното цялостно възстановяване на нормалната дейност на съдилищата и на обществения и икономически живот в региона и страната. От поведението на всеки от вас зависи колко бързо ще приключи борбата със заразата и намаляването на рисковете за здравето на всички. Призоваваме гражданите, които имат нужда от административни услуги и справки в Окръжен съд, да използват възможностите за получаването им по електронен път. От 21 май на Интернет страницата на ОС -Монтана ще бъде публикуван каталог на всички електронни услуги, които се извършват в съда, както и актуалните телефони и електронни адреси за справки. Обръщаме се още веднъж към всички граждани на Монтана и областта, както и към хората, които в следващите дни и седмици ще търсят административни услуги или ще се явяват като страни по дела в Окръжен съд и съдилищата в района: Спазвайте стриктно въведените правила и противоепидемични мерки – те са важни за запазване живота и здравето на всички - граждани, адвокати, вещи лица, съдебни заседатели, магистрати и съдебни служители. Благодарни сме за разбирането и търпението в тази сложна за всички ситуация, в която всички сме съмишленици и имаме нужда от взаимно доверие и подкрепа!

! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРИП COVID-19

11 март 2020

! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРИП, ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ВЪЗМОЖНИ СЛУЧАИ НА COVID-19 , РАЙОНЕН СЪД - БЕРКОВИЦА АПЕЛИРА КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ДА СПАЗВАТ ПРЕПОРЪКИТЕ И УКАЗАНИЯТА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ЗДРАВНИ ОРГАНИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИРУСНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ, КАТО СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ ПОСЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОДОБНИ СИМПТОМИ. ПРИПОМНЯМЕ НА ГРАЖДАНИТЕ,ЧЕ БИХА МОГЛИ ДА ИЗВЪРШВАТ ОТДАЛЕЧЕНИ СПРАВКИ КАКТО ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ САЙТА НА СЪДА,ТАКА И НА ТЕЛЕФОНИТЕ В СЪОТВЕТНИТЕ СЛУЖБИ. УКАЗВА НА ГРАЖДАНИТЕ,ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО СЪДЕБНАТА СГРАДА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОД КОНТРОЛА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЪДЕБНА ОХРАНА. МОЛИМ ГРАЖДАНИТЕ,СТРАНИТЕ ПО ДЕЛАТА И ТЕХНИТЕ ПРОЦЕСУАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА СЪДА ДА ПОЛЗВАТ ЗАЩИТНИ МАСКИ. ПРИПОМНЯМЕ,ЧЕ ВСИЧКИ КНИЖА ПО ДЕЛАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ ПО ПОЩАТА.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация