C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Юлита Георгиева

Председател

0953/88815

Администрация

Нели Панайотова

Административен секретар

Стая 7

0953/89800, Факс: 0953/88817

berkovitsa-rs@justice.bg

Деловодство

Работно време

  • 08.30 - 17.00 ч. без прекъсване

Деловодство

Стая 3

0953/88737

Бюро Съдимост

Работно време

  • 08:30 - 17:00 ч. без прекъсване
Бюро "Съдимост" към Районен съд – Берковица се намира в стая № 2. Там гражданите могат да получат свидетелство за съдимост, валидно шест месеца. Благодарение на въведената компютъризираната система времето за получаване на свидетелствата е съкратено максимално. Документи, нужни за издаването на свидетелство за съдимост: ЗАЯВЛЕНИЕ-ФОРМУЛЯР, което може да получите на място в Бюро “Съдимост”. За издаване на свидетелство за съдимост на друго лице: Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица- изрично нотариално заверено пълномощно. лична карта на лицето, което иска свидетелството за съдимост; документ за платена държавна такса 5 (пет) лева по сметката на РС - Берковица. За удобство може да се използва клонът на "Централна Кооперативна Банка" АД, намираща се в блока до сградата на съда.

Бюро съдимост

Стая 2

0953/88 819

Съдебно изпълнителна служба

Работно време

  • 08:30 - 17:00 ч. без прекъсване
Съдебно-изпълнителната служба има за задача привеждането на съдебните решения в изпълнение.

Мариела Маркова

Държавен съдебен изпълнител

Стая 11

0953/88 741 - 0953/88 816

dsi@rs-berk.com

Служба по вписванията

Работно време

  • Работно време:
  • 08:30 - 12:30 ч.
  • 13:00 – 17:00 ч.
  • Приемно време:
  • 10:30 - 12:30
  • 13:00 - 15:00

След реорганизация в рамките на Министерство на Правосъдието, част от функциите на службите по вписвания към Районните съдилища се пое от Агенция по вписванията .

Служба по вписванията

Стая 1

0953/ 88 589

Юлия Петрова

Съдия по вписванията

0953/88816

Съдебни Секретари

тел. 0953/80286

Магистрати

Петя Здравкова

Районен съдия

0953/88739

Счетоводство

тел. 0953/88819

Светлана Ценова

Счетоводител

0953/88819

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация