C C C C A+ A A- X

Съобщение

 

 


ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА
НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

/Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по
протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г.,
изм. и доп. с протокол № 21/01.06.2021 г./


Встъпива в длъжност новоизбраните съдебни заседатели към Районен съд Берковица

На 02.06.2021 г. тринадесет новоизбраните съдебни заседатели в  Районен съд Берковица положиха клетва пред Общото събрание на съдиите и официално встъпиха в длъжност. Те са избрани за 4-годишен мандат, който започва да тече от датата на полагане на клетвата. За трима от тях това е втори мандат. Дванадесет от тях са представители на община Берковица а един съдебен заседател е излъчен от община Вършец.  

Церемонията по встъпването в длъжност на новоизбраните заседатели беше ръководена от председателя на съда Юлита Георгиева, която проведе обучение на тема „Начално обучение на съдебните заседатели от РС Берковица“, по одобрена от Националния институт на правосъдието програма. Целта на обучението беше да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебните заседатели, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.     

 Сред заседателите има хора с техническо, икономическо и юридическо образование. Спазено е и изискването поне 10% от тях да притежават квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. То е въведено заради законовото условие в съдебните състави на първа инстанция, разглеждащи дела срещу непълнолетни, заседателите да бъдат учители или възпитатели. Разпределението за участие в дела на всички съдебни заседатели ще става на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.


Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. е публикуван на посочения линк.

Районен съд Берковица обявява конкурс за заемане на длъжност „Системен администратор“ – 1 щатна бройка.  

 

 

 

 

 

 

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация